Dalarna
Edit listing

Kläppen Ski Resort

Vi brinner för skidåkning!
0/5

Photos by:

Kläppen Ski Resort

About us

Om Kläppen Ski Resort
Kläppen Ski Resort en privatägd skidanläggning i Sälen. Skidsystemet är uppbyggt kring ett berg med nedfarter i alla väderstreck. Anläggningen ligger inbäddad i skog, vilket skyddar mot vind och gör att snön ligger kvar längre i pisterna. Kläppen bjuder på varierad skidåkning för alla smaker och för både stora och små. Det finns även flera trivsamma längdskidspår på totalt 37 km.

Familjen Eriksson
Det började 1982 då pappa Per pulsade runt på Kläppenberget i snöskor och stora visioner, som idag är högst verkliga. Kläppen har sedan dess varit ett familjeprojekt, eller rättare sagt det är vårt liv alla dagar i veckan. Per är numera glad pensionär och har lämnat över VD-rollen till Gustav. Gustavs fru Lena är HR-chef och för barnen och alla andra barn i Sälen, är Kläppen världens bästa fritidsgård.

Det är ett sammansvetsat gäng du möter på Kläppen, vi är både kollegor och vänner med ett engagemang som smittar av sig. Vi ser att våra gäster trivs och många kommer tillbaka, år efter år. Vi inriktar oss på skidåkare som kommer för skidåkningens skull, nöjena hittar du högre upp på fjället och det går regelbundet bussar. Vi satsar på samvaro, trevliga restauranger och familjeaktiviteter bredvid skidåkningen.

Kläppen är den 6:e största anläggningen i Sverige och den första du kommer till i Sälen. Kläppen är inget vanligt fjäll utan ett berg byggt för skidåkning. Välkommen till oss!

Activities

available

Our seasons

Opening

Booking
Monday- Friday 09.00-16.30
Saturday-Sunday 10.00-14.00
Closed for lunch 12.00-13.00

Butik Kurbits
Thursday-Sunday 10:00 – 18:00

Kläppen Shop
Saturday-Sunday 10:00-16.00

Lifts
18 december 2020 – 11 april 2021
All lifts are open 09.00-15.30
Where we have lights the lifts are open to 18.00
24th december 09.00-15.30

Contact

Address
Sjungarvägen, 780 68 Transtrand, Zweden
GPS

61.0345894

13.3436565

Telephone
+46(0)280-962 00
Follow Us
Reviews
Add a review
mood_bad
 • No comments yet.
 • More activities

  English

  About Kläppen
  Kläppen Ski Resort a privately owned ski resort in Sälen. The ski system is built around a mountain with slopes in all directions. The resort lies nestled in forest, which protects against wind and ensures that the snow stays longer on the pistes. Kläppen offers varied skiing for all tastes and for all ages. There are also pleasant cross-country skiing tracks totalling 37 km.


  The Eriksson Family
  It all began in 1982 when father Per plodded around in snowshoes on the Kläppen mountain with big visions, which today have become reality. Since then, Kläppen has been a family project, or rather, it’s our life every day of the week. Per is now a happy pensioner and has handed over the role of CEO to Gustav. Gustav’s wife Lena is HR manager and for the children and all other children in Sälen, Kläppen is the world’s best recreation centre.

  It is a closely-knit community you meet in Kläppen, we are both colleagues and friends with a commitment that is contagious. We see that our guests are happy and many return year after year. We focus on skiers who come for the sake of skiing, the pleasures are to be found high up on the mountain and there are regular buses. We focus on socialising, nice restaurants and family activities alongside the skiing.

  Kläppen is the 6th largest resort in Sweden and the first you get to when you come to Sälen. Kläppen is no ordinary mountain, more a mountain designed for skiing.

  Welcome!

   

  Dutch

  German

  English

  Dutch

  German